Categoria:NOTÍCIES

REUNIÓ AMB les REGIDORES de BARRI i l’ALCALDE

UNA BONA NOTÍCIA: Al Vallès Oriental, des de fa dos mesos, els jutges autoritzen el desallotjament de cases ocupades (si no hi ha menors) si el propietari denuncia l’ocupació.

Sobre el mal servei d’ENDESA, tot i que ja ha millorat molt, diu l’alcalde que encara s’hi està treballant.

Respecte al tema de barri que té més importància (la recuperació de la zona esportiva) ens vàrem fer explicar què  volia dir la “cessió anticipada” que s’havia anunciat fa un parell de mesos: Es tracta de guanyar una mica de temps perquè el banc no té cap pressa a formalitzar la permuta acordada. Nosaltres vam demanar si es podia revisar la distribució de l’espai que correspon a l’ajuntament (al barri) a fi de que ens quedés un espai compacte i ben ubicat. Es mirarà.

En relació a la construcció de voreres i al projecte de la zona de Els Llacs, que tant “proper” havia de ser en la darrera trobada del mes de setembre, se’ns va informar que segurament seria d’aquí a cinc mesos.

Convertir el carrer Pebràs en sentit únic, no es creu convenient per la gran volta que haurien de fer els veïns en haver de sortir per Moixernó, Fredolic i Pinetell. Feia mig any que havíem demanat que s’estudiés.

L’alcalde s’ha compromès a clarificar els dubtes sobre el ban de neteja de parcel·les, que ha portat molta confusió. Estarem al cas de les noves explicacions. Es poden agafar les brancades que queden al bosc després d’haver-se fet les neteges perimetrals. El propietari no està obligat a recollir-les i moltes vegades opten per deixar-les al lloc per l’alt cost que té endur-se-les. I perquè sembla ser que no representen un gran perill d’incendis

Sobre el tema del mal servei de CORREUS, les converses de l’alcalde amb la direcció de l’oficina de Sant Celoni no serviran de res perquè, expressat des de la mateixa direcció, tot depèn d’un tema laboral: la baixa de la cartera que normalment s’ocupa del nostra barri acaba el 10 de maig.  QUINA BARRA.

L’Ajuntament senyalitzarà la sortida d’emergència del carrer Vilaba, cap a la Baronia, que ara no ho està. Sobre el manteniment del camí de vianants que surt de Pinetell/Rossinyol, s’ha d’estudiar…       26/04/2021

 

RESPOSTA de l’AJUNTAMENT

A la nostra proposta de destinar un espai per esbarjo de gossos deslligats, el regidor de Medi Ambient, Jopsep Pujol, ens ha respost que  “cal fer una memòria valorada tèncica que contempli la Normativa… i el manteniment de l’espai”,   i que en tot cas estan estudiant  “ lligar-ho amb el projecte d’arranjament de la zona dels Llacs prevista en un futur no molt llunyà”.

INSISTIREM

 

LA NETEJA del TÚNEL

Havíem demanat a l’Ajuntament que mantingués net l’interior del túnel. Sempre hi ha bassals que fan relliscar i no s’hi camina bé.

Amb sorpresa vam veure que el pintaven tot. Fantàstic. Més polit. Però la resposta de l’Ajuntament diu així: “considerem que les humitats son un factor ambiental difícil de resoldre“.  I aprofiten l’avinentesa “per informar que està prevista la millora de l’enllumenat interior del túnel”

Aquesta darrera proposta va ser feta per la representant d’ERC i veïna del barri, Carme Linares.

MAL SERVEI de CORREUS

La informació que circula és que la noia que normalment s’ocupava de lliurar les cartes al barri ha estat de baixa. El noi que l’ha substituït ja ha acabat el seu contracte, però la persona habitual encara no s’ha reincorporat. 

Però igualment els veïns hauriem de rebre la correspondència amb puntualitat. Hem obert aquest grup de whatsapp  (QUEIXES CORREOS 615577614) per decidir entre tots els afectats les accions que es poden fer.  Envía un missatge amb la paraula ALTA, el teu nom i  telèfon.

HI HA PROU SAL?

Aquesta hivern hem pogut estrenar un camió d’escampar sal nou de trinca. Passa pels carrers del barri les nits que hi ha perill de gelada, i reparteix la sal molt homogèniament tot l’ample del carrer

Ens informa l’Ajuntament que a primera hora del matí passa el vigilant municipal a fer una inspecció

Si veiem que hi ha llocs que queden desatesos, podem escriure-ho  al peu d’aquest mateix article i ho comunicarem a l’Ajuntament.

ELS REIS per la FINESTRA

El proper dia 5 de gener, a partir de les 17,30, passarà la Cavalgada dels Reis pels carrers del barri en aquest ordre: Rovelló, Llanega blanca, Llanega negra, Pebràs, Xampinyó, Gírgola, Rabassola, Camperol, Orellana, Sureny, Camasec, Pimpinella, Múrgula, Moixernó, Ou de Reig, Fredolic i Pinetell.

Els podrem veure sense aproximar-nos-hi gaire per no posar en perill la nostra salud. Es veu que l’Ajuntament ha informat els Reis que hi ha un barri, amagat entre les muntanyes de Vallgorguina, que es diu Canadà Parc. Gràcies.

RESPOSTES de l’AJUNTAMENT

Per primera vegada després d’un any d’enviar instàncies demanant reparacions i altres actuacions, hem rebut comunicat de l’Ajuntament de 4 de les incidències que els hi hem comunicat.

 

Aquí teniu el primer comunicat en el qual se’ls demanava per enretirar el cablejat analògic obsolet de telefònica. I aquesta ha estat la resposta. Com veureu la resposta denota que potser no els hi vàrem transmetre bé la nostra petició o potser ells no ens varen entendre. Doncs és una obvietat que els cables antics no han estat retirats.

I aquí teniu la resta de les respostes que ens han donat a les nostres peticions.