En aquesta pàgina podeu consultar les actes de les reunions de la junta de l’associació de veïns. (Al ser una iniciativa presa a partir del març de 2016, ens haurem de posar al dia digitalitzant totes les actes de juntes anteriors.)